ZÍSKAJTE VÝNOS 10% INVESTOVANÍM DO NEHNUTEĽNOSTÍ

Prečo investovať?

V súčasnej dobe banky ponúkajú len veľmi malé zúročenie vašich peňazí (väčšina max. do 1%). Rôzne fondy sú zaujímavé až pri dlhodobom investovaní na niekoľko rokov. Obchodovanie s akciami a komoditami vyžaduje skúsenosti a informácie, prinášajú však veľké riziko straty investície. Preto ak premýšľate o zvýšení Vášho voľného kapitálu o zaujímavú sumu za krátky čas a s minimálnym rizikom je čas investovať s nami.

Chcem investovať, čo ďalej?

Dohodneme schôdzku na ktorej si preberieme detaily investície (výšku investície, dobu investície...).

V prípade, že ste rozhodnutý investovať, dohodneme si termín podpisu zmluvy o pôžičke, v ktorej budú uvedené  všetky dohodnuté podmienky. 

Ďalej sa už staráme o všetko my. Vaše peniaze od tejto chvíle začínajú zarábať. V prípade záujmu Vás môžeme pravidelne informovať o aktuálne realizovaných investičných zámeroch.

Po uplynutí dohodnutej doby dostane investor späť svoju investíciu, plus predom stanovené fixné úroky.

Aký je výnos z investície (fixný úrok) a kedy mi bude vyplatený?

Ročný výnos (fixný úrok) je 10% z poskytnutej investície. V prípade ak zvažujete investíciu vyššiu ako 100.000,- EUR, dohodneme si s Vami individuálne podmienky.

Vyplatiť výnos môžeme po uplynutí dohodnutej doby investície. Vtedy sa Vám vráti investovaná čiastka zúročená dohodnutým úrokom. Vyplácanie úroku vieme nastaviť aj mesačne, kvartálne, alebo polročne.

Aká je minimálna výška a doba investície?

Minimálna výška investície je 20.000,- EUR. Suma je nastavená vyššie preto, že podľa našich skúseností od tejto sumy vieme v spojení s vlastným kapitálom a inými investormi začať realizovať investičný zámer. 

Rekonštrukcia a predaj domov si vyžaduje istý čas. Snažíme sa vyberať nehnuteľnosti tak, aby od kúpi, cez realizáciu zámeru až po predaj ubehlo obdobie max. jedného roka. Dĺžka investície je preto nastavená na minimálne jeden rok

Akú mám istotu, že o svoju investíciu neprídem?

Túto situáciu si nedokážeme predstaviť hneď z niekoľkých dôvodov. Vaše peniaze investujeme výhradne do nehnuteľností, ktoré pred nákupom podrobne preskúmame po právnej aj technickej stránke. Prekalkulujeme cenu rekonštrukcie a predajnú cenu po rekonštrukcii v čom sú nám dosť nápomocné predchádzajúce skúsenosti a eliminujeme tak riziko na minimum.

Zároveň sú vaše peniaze kryté nakúpenými nehnuteľnosťami, ktoré sú kupované pod trhovú cenu, nezaťažené akoukoľvek ťarchou a ihneď sa rekonštruujú, čo zvyšuje ich trhovú hodnotu. Nehnuteľnosti sú likvidnou komoditou a vždy sa dajú predať.

 

Ak máte záujem o stretnutie ohľadom investovania ZAVOLAJTE alebo kliknite na tlačítko CHCEM INVESTOVAŤ a vyplňte krátky kontaktný formulár.

vision-2372177_1920.jpg